Kroniky a kronikáři

Výsledky soutěže o nejlepší kroniku Plzeňského kraje

admin

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší kroniku Plzeňského kraje se uskutečnilo 1. 12. 2011 v plzeňské Měšťanské besedě za účasti hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance, radních a představitelů Plzeňského kraje.

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 49 obcí, hodnoceno jich ale nakonec bylo pouze 47. Kroniky soutěžily ve 2 kategoriích - obce do 500 obyvatel (19 obcí) a obce nad 500 obyvatel (28 obcí). 

Kritéria hodnocení:
- hodnoceny byly zápisy v kronice v letech 2009 a 2010
- soulad se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
- obsahová a stylistická úroveň
- grafická úroveň kroniky
- kvalita dokumentace dění v obci
- přílohy ke kronice 

V hodnotitelské komisi zasedli a ty nejlepší kroniky vybírali PhDr. Irena Bukačová- ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice, Jana Dienstpierová - metodik pro kroniky a dokumentátor ( Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice), doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. - Univerzita Karlova v Praze, náměstek hejtmana Ivo Grüner, radní Václav Koubík a dále Ing. arch. Miloslav Michalec, Ing. Alena Svobodová a PhDr. Pavel Suk (KÚPK). 

Nejúspěšnější obce za své kroniky obdržely od Plzeňského kraje kromě věcných darů také finanční odměnu (1. místo - 5 tis. Kč, 2. místo - 3 tis. Kč, 3. místo - 2 tis. Kč). 

1 místo do 500 obyvatelKategorie obce do 500 obyvatel:
1. místo: obec Koryta (okres Plzeň-sever)     
2. místo: obec Štichov (okres Domažlice)     
3. místo: obec Záchlumí (okres Tachov) 

 

 

 

1 místo nad 500 obyvatelKategorie obce nad 500 obyvatel:
1. místo: obec  Strašice (okres Rokycany)  
2. místo: město Přimda (okres Tachov)  
3. místo: obec  Žihle (okres Plzeň-sever)        

Vítězným obcím také věnoval cenu náš server Naše-kronika.cz - sponzor soutěže - digitalizaci kroniky a její zveřejnění. 

 

Udělena byla také zvláštní ocenění:

Čestné uznání za nadstandardní přístup při vedení kroniky získalo město Spálené Poříčí a obec Útušice,

Čestné uznání za video dokumentaci si odnesly obce Dnešice a Líšťany a

Čestným uznáním za komplexní dokumentaci se pyšní Pačejov a Kožlany.

Ostatní kronikáři odešli z vyhodnocení s pamětním listem. 

Kroniky byly také celý týden vystaveny na krajském úřadě k prohlédnutí pro kronikáře ostatních obcí. „Tato výstava měla velký ohlas, ale i přínos pro ostatní kronikáře, kterým byla nejen inspirací, ale i poučením. Jedna z návštěvnic dokonce prohlásila, že jí výstava dala víc než školení v Praze“, doplňuje Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje.

Letos se uskutečnil 2. ročník této soutěže - 1. ročník se konal z iniciativy tehdejší hejtmanky PK Milady Emmerové v roce 2009. Vítězství si tehdy odnesly obce Štichov a Strašice.


Komentáře

Komentáře nejsou povoleny, nebo byla diskuse ukončena.

Litujeme

komentáře můžou vkládat jen registrovaní uživatelé